Privacybeleid

Privacyverklaring RAN-E Consult

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RAN E-CONSULT kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RAN E-CONSULT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan RAN E-CONSULT verstrekt. RAN E-CONSULT kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom RAN E-Consult die gegevens nodig heeft

RAN E-CONSULT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan RAN E-CONSULT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande zakelijke dienstverlening.

Hoe lang RAN E-Consult gegevens bewaart

RAN E-CONSULT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

RAN E-CONSULT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RAN E-CONSULT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RAN E-CONSULT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

RAN E-CONSULT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RAN E-CONSULT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RAN E-CONSULT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RAN E-CONSULT heeft hier geen invloed op. RAN E-CONSULT heeft Google geen toestemming gegeven om via RAN E-CONSULT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar , RAN E-CONSULT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen Ran E-Consult

RAN E-CONSULT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RAN E-CONSULT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RAN E-CONSULT op via . www.ran-e.nl is een website van RAN E-CONSULT.

RAN E-CONSULT is als volgt te bereiken:
Adres : George Kiersstraat 1 9403 BR Assen
Telefoon : 06-14409580
E-mailadres :
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 04079468